GRUPA ZA ANALIZU I KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

GRUPA ZA ANALIZU I KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

O NAMA

Ko smo mi

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna, stručna organizacija civilnog društva, koja se bavi analizom, kreiranjem, zagovaranjem i obrazovanjem za javne politike. Članovi Grupe za analizu i kreiranje javnih politika su diplomirani politikolozi, master politikolozi  i doktorandi Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Misija

Misija GAJP-a jeste da doprinese razvoju javnih politika kroz edukaciju i  istraživači rad, praćenje rada insitucija i saradnju sa njima, javno delovanje i javno zagovaranje i tako doprinese razvoju demokratske politčke kulture.

Vizija

Vizija GAJP-a jeste demokratsko društvo u kome se javne politike kreiraju transparentno, uz učešće javnosti, na stručan i profesionalan način.

Istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u društvenim naukama u Srbiji

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) uz podršku PERFORM sprovešće u narednom periodu istraživanje o položaju mladih doktoranada u društvenim naukama u Srbiji, u cilju organizovanja kampanje javnog zagovaranja za unapređenje njihovog položaja. GAJP će,...

ZAVRŠENA “ŠKOLA JAVNIH POLITIKA I LOKALNE SAMOUPRAVE”

Projekat “Škola javnih politika i lokalne samouprave” u realizaciji Grupe za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Kancelarijom za izučavanje javne uprave i lokalne samouprave, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Voždovac, uspešno je okončan. Učesnici...

PRAKTIČNI PREDLOZI – SPS (NENAD BOROVČANIN) – OMLADINSKA POLITIKA

Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Nenad Borovčanin ističe da je slabo prisustvo mladih u politici, kao i nedostatak političkih odluka koje se na afirmativan način bave problemima karakterističnih za ovu grupu, jedan od osnovnih nedostataka našeg društva....

PRAKTIČNI PREDLOZI – DOSTA JE BILO! (DUŠAN PAVLOVIĆ) – UNIVERZALNA SOCIJALNA ZAŠTITA

Ispred pokreta Dosta je bilo! Dušan Pavlović navodi predlog novog koncepta sistema socijalne zaštite, za koji se oni u okviru te organizacije zalažu. Na pitanja je odgovarano pismeno, te vam ih prenosimo bez značajnijih izmena. Zašto problem zahteva rešavanje?...

PRAKTIČNI PREDLOZI – LDP (DUŠAN GAMSER) – PRISTUPANJE SRBIJE NATO SAVEZU

Jedna od tema oko koje se vode najoštrije polemike je svakako pristupanje Srbije NATO savezu. U proteklom periodu se više nego obično govorilo o takvoj mogućnosti, a nekoliko stranaka i koalicija ovo pitanje tokom izborne kampanje apostrofiraju kao ključno. Član...

PRAKTIČNI PREDLOZI – SDS (RADOSAVLJEVIĆ, IVKOVAC) – POLITIKA JEDNAKIH ŠANSI

Potpredsednici Socijaldemokratske stranke Aleksandar Ivkovac i Goran Radosvaljvević ističu da je trenutni sistem socijalne pomoći izrazito nepravedan, te da je njegova reforma neizbežna i da oni zagovaraju konkretna rešenja koja bi davala daleko bolje rezultate. O...

PRATKIČNI PREDLOZI – SDP (DR MAJA TIMOTIJEVIĆ) – POTENCIJALI IZVOZA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Dr Maja Timotijević iz Socijaldemokratske partije Srbije ističe da postoji veliki poljoprivredni potencijal, ali da trenutna vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda stoji na prilično niskom nivou. Kao rešenje ističe veću prisutnost države u smislu organizacije i...

PRAKTIČNI PREDLOZI – SRPSKA RADIKALNA STRANKA (VJERICA RADETA) – EVROAZIJSKE INTEGRACIJE

Predsednica Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta za GAJP o zaokretu u spoljnoj politici Srbije. Ističe da je to pitanje jedno od najbitnijih za građane, a samim tim i za Srpsku radikalnu stranku od samog početka. Navodi negativne implikacije...

PRAKTIČNI PREDLOZI – ZELENI SRBIJE (IVAN KARIĆ) – POTENCIJAL CIRKULARNE EKONOMIJE

Predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić za našu organizaciju navodi kako je veliki broj ekoloških problema sa kojima se susrećemo, ujedno i prilika za razvoj različitih sektora i industrija u okviru domaće privrede, uz daleko zdravije i prijatnije okruženje. Kao osnovni...

KONKURS ZA UČESNIKE ŠKOLE JAVNIH POLITIKA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Kancelarijom za izučavanje javne uprave i lokalne samouprave, uz finansijsku podršku Gradske opštine Voždovac objavljuje konkurs za učesnike: „ŠKOLE JAVNIH POLITIKA I LOKALNE SAMOUPRAVE“ Škola će biti...