Fond za nauku – šansa za mlade istraživače

Fond za nauku – šansa za mlade istraživače

Istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji koje je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika sprovela, pokazalo je da doktorandi pored većeg kvaliteta različitih aspekata samih studija i normativnog uređivanja svih...