Fond za nauku – šansa za mlade istraživače

Fond za nauku – šansa za mlade istraživače

Istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji koje je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika sprovela, pokazalo je da doktorandi pored većeg kvaliteta različitih aspekata samih studija i normativnog uređivanja svih...
Fond za nauku – šansa za mlade istraživače

Da li je doktorand u Srbiji i istraživač?

„Postoji veliki broj odličnih profesora koji umeju da prenesu znanje koje poseduju, ali dobar deo tih profesora nisu istraživači, već samo predavači.“ Kada ste upisali doktorske studije, to bi trebalo da znači da ste postali istraživači. Mada, siguran sam...

FLEKSIBILNIM RADNIM VREMENOM DO VEĆE ZAPOSLENOSTI ŽENA

Nezaposlenost je problem koji muči sve zemlje u Evropi. U nekim zemljama stopa nezaposlenosti je veća dok je u drugima manja, ali ono što je zajedničko svim zemljama Evrope je da je stopa nezaposlenost žena uvek veća nego nezaposlenost muškaraca. Zarad efikasnije...