GAJP Tim

Miloš Hrkalović

 izvršni direktor

Miloš Stančić

generalni sekretar GAJP-a, istraživač

Boris Feldeždi

istraživač

Ana Vušurović-Lazarević

istraživačica

Ljiljana Skrobić

istraživačica

Marko Golubović

Istraživač

Ivan Apostolović

istraživač