Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za omladinu i sport bavio se pitanjem sporta. Sektor je radio pod mentorstvom dipl.politikologa Miloša Hrkalovića

Opis problema

Prema Nacionalnoj strategiji za mlade za period od 2015. do 2025. godine donetoj krajem februara 2015. godine, zaključuje se da je danas jedan od najvećih problema kvalitet zdravlja. Prema statističkim podacima, 20% mladih pati od problema gojaznosti, a takođe, sve veći broj mladih se suočava sa raznim psihičkim poteškoćama. Između ostalog, uzrok se može naći u tome što, nalazeći se u eri ubrzanog razvoja informacionih tehnologija, mladi sve više vremena provode pokraj računara, na društvenim mrežama i igrajući video igre.

Čak i kada se mladi nalaze na otvorenom prostoru, usled nedovoljne informisanosti o značaju bavljenja sportom, dešava se da svoje vreme troše na nepovoljne društvene sadržaje – konzumirajući alkohol, duvan i narkotike.

Osnovni problem sa kojim se mladi suočavaju na otvorenom prostoru je nedostatak adekvatne sportske infrastrukture, i može se smatrati uzrokom navedenog negativnog stanja. Kvalitetna infrastruktura je preduslov za povećanje aktivizma i podsticanje sportskih manifestacija i takmičenja. Dodatno, sportske manifestacije koje trenutno postoje nisu dovoljno promovisane i stimulisane od strane grada Beograda.

Predlog mera

  • Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih sportskih infrastruktura kroz saradnju sa privatnim sektorom (čime se promoviše princip društvene odgovornosti privatnih preduzeća putem njihovog uključivanja u unapređenje sportske infrastrukture), kojom dolazimo do boljih uslova za sportske aktivnosti;
  • Adaptiranje sportskih terena za osobe sa fizičkim invaliditetom uklanjanjem fizičkih barijera i prilagođavanjem sportskih rekvizita;
  • Razvoj amaterskog sporta kroz organizovanje različitih vrsta sportskih manifestacija uz uključivanje različitih generacija, posebno najmlađih;
  • Oživljavanje starih zaboravljenih igara kroz niz radionica za najmlađi uzrast, čime se navedena populacija na zabavan način uključuje u bavljenje sportom;
  • Pomaganje humanitarnih akcija kroz niz sportskih manifestacija;
  • Podrška sportskim inicijativama pojedinaca i grupa putem promocije i sponzorstva;
  • Promocija sportskih manifestacija putem društvenih mreža, kao najjeftinijeg vida oglašavanja, ali i usled velikog broja mladih koji ih koriste;
  • Organizovanje predavanja od strane mladih kojima će uz značaj bavljenja sportom biti posebno isticana i štetnost konzumiranja alkohola, duvana i narkotika;
  • Organizovanje seminara uz prisustvo profesionalnih sportista koji će teorijski i u praksi približiti različite sportove mladima, čime se na najdirektniji i najbolji način mladi uče i motivišu da se bave sportom.