Demokratska stranka Srbije još je jedna stranka koja je prepoznala značaj ove Deklaracije i podržala je svojim potpisom. „DSS prepoznaje važnost ovakvih inicijativa i njihov značaj za društvo, upravo zato smo jednoglasno podržali potpisivanje ove Deklaracije i učestvovaćemo aktivno preko naših poslanika u podršci ovakvih i sličnih inicijativa“ rekao je Uroš Janković Predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije pri potpisivanju Deklaracije za održiv odgovor na HIV.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaracija za održiv nacionalni odgovor na HIV, kojom će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz republičkog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.