SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika izradila je predlog praktične politike REFORMA POLITIČKIH INSTITUCIJA U GRADU BEOGRADU I GRADSKIM OPŠTINAMA i pre više od mesec dana pokrenula kampanju javnog zagovaranja pod nazivom „Personalizujmo politiku u Beogradu”.

Predlog se odnosi na izmenu načina kojim se biraju gradonačelnik, odbornici skupštine grada i odbornici skupština gradskih opština, u cilju približavanja politike građanima. Predlog je upućen gradonačelniku Beograda i gradskom menadžeru, s obzirom da je najavljena promena institucionalnog aranžmana koji se tiče grada Beograda.

U međuvremenu, Grad Beograd je predao inicijativu za izmenu Zakona o glavnom gradu nadležnom Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Inicijativa se prvenstveno odnosi na vraćanje širih nadležnosti samom gradu, dok se pitanjem političkih institucija bavi tek sekundarno. Predviđeno smanjenje broja odbornika donosi određene uštede, ali se time ne prevazilazi jaz koji postoji između građana i njihovih političkih predstavnika. Smatramo da je najavljena promena institicionalnog okvira prilika da se ode korak dalje, i da se lokalna politika i rešavanje lokalnih problema, približi građanima.

Nastavljamo kampanju zagovaranja reforme političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama, i predlog prosleđujemo potpredsednici Vlade i ministarki Kori Udovički, državnom sekretaru Željku Ožegoviću, kao i organizacionoj jedinici u okviru Ministarstva – sektoru za lokalnu samoupravu.

Svedoci smo odsustva personalizacije politike i veze između građana i izabranih odbornika u lokalnim institucijama. Promenom načina izbora odbornika, gradonačelnika grada, kao i predsednika gradskih opština, uspostavila bi se snažnija veza između građana i njihovih političkih predstavnika, što bi doprinelo odgovornijem i efikasnijem vođenjenju politike na najnižem, lokalnom nivou. Promena institucija se predlaže sa postavljenim ciljem – da građani u svojim sredinama budu direktno uključeni u mehanizme odlučivanja i rešavanja problema iz njihovog neposrednog okruženja.

Pogledajte:

Sažetak REFORMA POLITIČKIH INSTITUCIJA U GRADU BEOGRADU I GRADSKIM OPŠTINAMA

Ceo dokument: REFORMA POLITIČKIH INSTITUCIJA U GRADU BEOGRADU I GRADSKIM OPŠTINAMA