Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Fondacije Konrad-Adenauer

Objavljuju konkurs za učesnike drugih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 7. i 8. novembra 2014. godine u terminu od 10 do 17h.

Teme drugih Dana javnih politika biće zelena ekonomija, Otvoreni metod koordinacije EU u obrazovanju, zagovaranje (lobiranje) za javne politike, bihevioralna ekonomija u javnim politikama, politika javnog gradskog prevoza Grada Beograda, kao i javno-privatna partnerstva, o kojima će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji i predstavnici organizacija civilnog društva. Prednost pri odabiru učesnika će imati studenti društveno-humanističkih fakulteta i predstavnici organizacija koje imaju srodno polje delovanja.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu konkurs@gajp.org
Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Molimo Vas i da popunite ovaj kratak upitnik prilikom slanja prijave. Popunjavanje upitnika je anonimno, nije obavezno i neće imati uticaj na odabir učesnika.

Rok za prijave je 30.oktobar, u 23:59 časova.
Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na info@gajp.org ili preko društvenih mreža

/nvoGAJP
@nvoGAJP

Slike sa prvih Dana javnih politika možete pogledati na sledećem linku: http://on.fb.me/1FhyAu0