Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održivi odgovor na HIV,  kojim će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz državnog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.

Programi smanjenja štete u javnom zdravlju predstavljaju svetski primenjen pristup očuvanju zdravlja i pružanja pomoći marginalizovanim društvenim grupama. Smanjenje štete obuhvata politike, programe i prakse koje imaju za cilj da smanje negativne zdravstvene, društvene i ekonomske posledice. Pojam smanjenja štete odnosi se na štetu, ličnu i društvenu, nastalu kao posledica rizičnog ponašanja. Rizično ponašanje može biti upotreba dozvoljenih ili nedozvoljenih supstanci, seksualne aktivnosti, uključujući seksualni rad, i svi drugi oblici ponašanja koji negativno utiču na zdravlje. Politika smanjenja štete podrazumeva realno shvatanje javnog zdravlja, socijalnog blagostanja i ljudskih prava i nalazi se u dokumentima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), agencija Ujedinjenih nacija (UNAIDS, UNODC, UNICEF) i zdravstvenim politikama brojnih zemalja.

Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV možete pročitati ovde: ДЕКЛАРАЦИЈА за одржив одговор на ХИВ