Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Unijom studenata iz Vršaca, održala 10. i 11. maja 2014. godine seminar “Rešenje si ti”.

Podršku projektu pružili su Divac omladinski fond, USAID, Kulturni centar Vršac i Institut za održive zajednice.