Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, u okviru Nedelje parlamentarizma, održala je diskusiju “Narodna skupština je ogledalo svih nas”, u prostorijma Kancelarije za mlade grada Beograda, 19.10.2015. godine, sa početkom od 18h.

Učesnici diskusije bili su mladi zainteresovani za temu parlamentarizma. Učesnici su se složili da poslanici kao predstavnici građana u skupštini treba da se ponašaju na kulturan način, sa više poštovanja prema drugim poslanicima jer time daju primer građanima.

Učesnici su se takođe složili sa panelistima da kako napreduje demokratska kultura u društvu tako napreduje i kultura ponašanja i komunikacije u Narodnoj skupštini, i obrnuto.

Diskusiju su otvorili panelisti Tamara Vukov, Boban Stojanović i Miloš Hrkalović koji su učesnike uveli u temu i odgovarali na njihova pitanja, kao i diskutovali sa njima na temu parlamentarizma i ponašanja poslanika u skupštini.

Slike možete pogledati ovde.