Prvi Dani javnih politika održani su 13. i 14. decembra 2013. godine, na Fakultetu političkih nauka, u organizaciji Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, a uz podršku Centra za javnu upravu, lokalnu samouprau i javne politike i Konard Adenauer fondacije. Seminar je pohađalo 120 studenata i predstavnika civilnog društva.

Dani javnih politika imaju za cilj promovisanje javnih politika kao bitne politikološke discipline i važnog mehanizma u donošenju odluka, naročito u lokalnoj samoupravi. Stoga smo odabrali teme koje su aktuelne i važne, a za predavače odabrali donosioce oduka, ali i predstavnike akademske javnosti.

Polaznici seminara bili su u prilici da se upoznaju sa tri konkretne javne politike – politikom visokog obrazovanja u Srbiji, lokalnim javnim politikama Grada Beograda i politikom subvencija Ministarstva privrede Republike Srbije. Temama se pristupalo iz dva ugla: kroz predavanja i kroz debate.

Na otvaranju Dana javnih politika, učesnicima se prvo obratila Ana Vušurović kao predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, zatim Snežana Đorđević ispred Centra za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike, i Henri Bohnet ispred KAS-a. Oni su ukazali na važnost promovisanja javnih politika kao discipline o kojoj se u Srbiji malo zna i izrazili svoju podršku studentima u ovom procesu. Nakon njihovog obraćanja prešlo se na predavanja i panele u kojima su učesnici imali priliku pre svega da se upoznaju sa stanjem u obrazovanju kako u Srbiji, tako i u svetu, zatim o načinma finansiranja obrazovanja, i inovacijamo u ovoj sferi.

Prvo predavanje održala je prof. dr Snežana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka, stručnjakinja u oblasti javnih politika, lokalne samouprave. Na početku svog predavanja istakla je da javne politike otvaraju važan proces demokratizacije jednog društva i da se u procesu kreiranja javnih politika građanima moraju predočiti svi relevantni podaci i više opcija, kako bi se odabrala najbolja opcija za zajednicu. Kada je govorila o obrazovanju istakla je važnu ideju bolonjskog procesa a to je da studente uvede u praksu i jača istraživačku delatnost, koja je u Srbiji nedovoljno razvijena.

Jasna Nansevski predstavnica Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole, govorila je o stanju visokog obrazovanja u Srbiji, sa akcentom na Beogradski Univerzitet i mišljenje studenata. Ono što, prema istraživanju studentima najviše smeta jeste selektivna primena Bolonjske deklaracije kao i slaba tehnička opremljenost fakulteta.

Mihailo Gajić, iz Cluba fon Neuman govorio je o načinima finansiranja visokog obrazovanja, istakavši da finansiranje studenata na osnovu njihovog uspeha nije uvek dobro rešenje jer ne dolazi do socijalne mobilnosti i redistribucije. Kao jedno od rešenja on je ponudio vaučerizaciju o kojoj je detaljnije razgovarao sa studentima.

Jasmina Nikolić, profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, učesnicima je prenela inovacije u oblasti obrazovanja. Ona je predstavila nove sisteme koji se koriste u nastavi, među kojima su kamban softer, skram sistem rada, koji se mogu koristitu u radu sa studentima ali i prilikom prisanja projekata i sl.

Drugi dan je počeo predavanjem o lokalnoj samoupravi, načinom finansiranja i nadležnostima lokalnih vlasti, zatim je učesnicima predstavljenja asocijacija gradova i opština Srbije i načini na koje ona nastoji da unapredi položaj lokalne samouprave.

Boban Stojanović doktorand Fakulteta političkih nauka i saradnik u nastavi na nekoliko predmeta govorio je o značaju da se na lokalni nivo prenese što više funkcija, jer je to nivo vlasti koji ima najdirektniju vezu sa građanima. Uz kritiku sadašnjeg stanje, gde se nedovoljno pažnje posvećuje lokalu.

Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opštine i menadžer na projektima koji se tiču demokratizacije lokalne samouprave i participacije građana, učesnicima je objasnio na koji način ova ascijacija opština i gradova radi na podizanju kvaliteta lokalne samouprave i na koji način im pomaže da ostvare svoje ciljeve. Takođe, učesnicima je ukazao i na lobističu ulogu ove asocijacije, o čemu učesnici nisu imali puno prilika da slušaju.

Na dva panela, učesnici su mogli da sa donosiocima odluka razgovaraju ne zadate teme, i na taj način uvide važnost dijaloga pri kreiranju i donošenju politika.

Na prvom panelu, na kome se govorilo o lokalnoj politici Grada Beograda – zabrani prodaje alkoholnih pića nakon 22h govorili su: Dragan Đilas predsednik najeveće opozicione partije u Srbiji i bivši gradonačelnik Beograda, govorio je od odluci da se zabrani prodaja alkoholnik pića nakon 22h. Kao donosioc ove politike, on je obrazložio svoje razloge za tu odluku, kao i efekte ove odluke. Ovim su učesnici po prvi put imali priliku da o određenoj meri pričaju sa samim donosiocima odluka. I da uvide važnost dijaloga kada se lokalne javne politike donose.

Aleksandar Kokotović predstavnik Libertarijanskog kluba, kao organizacije koja je najviše analizirala gore pomenutu odluku gradskih vlasti, izneo je argumente protiv mere zabrane prodaje alkohola. Takođe, govorio je o principima slobodnog tržišta koji su narušeni prilikom donošenja ove regulacije.

Prof. dr Dušan Pavlović sa Fakulteta političkih nauka i kao savetnik ministra privrede, istakao je da kod donošenja ovakvih regulacija, moraju se ispitati efekti regulacije i moraju se konsultovati građani. On je ponudio drugačija rešenja, poput dodatnog oporezivanja ili otežavanja kupovine.

Saša Radulović ministar privrede u Vladi Srbije, razgovarao je sa učesnicima o politici subvencija. Studenti su imali prilike da kroz dijalog sa ministrom saznaju više o tome kako se odluke donose i sprovode na najvišem nivou vlasti.

Na zatvaranju Dana javnih politika, učesnicima se ponovo obratila predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, Ana Vušurović koja je sumirala utiske, zahvalila se donatorima, sponzorima, gostima i učesnicima i dodelila sertifikate.