Organizacija Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je organizovala u saradnji sa Fakultetom političkih nauka (Centarom za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike), uz podršku Konrad Adenauer fondacije, dvodnevni seminar „Dani javnih politika“ na Fakultetu političkih nauka.

Popularni „Dani“ predstavljaju jedan od najkvalitetnijih edukativnih programa takvog tipa u regionu, gde se u okviru serije predavanja, diskusija i razgovora govori o bitnim i aktuelnim temama iz ugla javnih politika. Seminar je otvorila predsednica GAJP-a Tamara Vukov koja je pozdravila učesnike i poželela im dobrodošlicu ističući da su “DJP postali tradicionalan događaj”, te da je osnovni cilj seminara da se “oblast javnih politika približi studentima i predstavnicima organizacija crivilnog društva”. Pored Vukove u uvodnom delu se obratili Snežana Đorđević ispred Centra za za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike FPN-a, Dejan Milenković ispred Fakulteta političkih nauka, kao i Norbert Beckmann-Dierkes (direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji). Svi zajedno su naglasili značaj održavanja ovakvog događaja, gde se o krucijalnim pitanjima za ovo društvo razgovara na visokom nivou i sa pozvanim ekspertima.

Nakon uvodnih reči, učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa nekoliko tema o kojima su govorili stručnjaci iz određenih oblasti, kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva. Prvo predavanje se ticalo kreiranja javnih politika na nivou EU koje je održao Naim Leo Beširi naglašavajući da je “Brisel pun lobista, te proces donošenja odluka može da potraje i godinama”. Zatim je Dragan Popović govorio o reformi javne uprave kao jednom od najznačajnijih faktora kada se govori o efikanosti usluga jedne države, dok se na temu uspešnih lokalnih politika vodila panel diskusija u kojoj su učestvovali Alexander Grunauer (GIZ), Rajka Velaga (GO Surčin) i Vesna Piperski Tucakov (Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu).

Drugi dan je otvoren predavanjem Stefana Lazarevića (NRC Corporation) o različitim načinima interakcije tokom lobiranja i javnog zagovaranja sa naslovom “If you’re not at the table, you’re on the menu”. Nakon toga su zanimljivu diskusiju o privatizaciji klubova u sportu vodili proslavljeni menadžer Miodrag Miško Ražnatović, Uroš Janković iz FK Čukarički i Dragan Atanasov (Fakultet za sport).

Poslednja panel diskusija se odnosila na aktuelno pitanje migracija i njenog uticaja na politiku Srbije o čemu su govorili stručnjaci iz ove oblasti Saša Đorđević (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Pavle Kilibarda (Beogradski centar za ljudska prava) i Jelena Minović iz Instituta ekonomskih nauka.

Događaj je završen zvaničnom dodelom sertifikata učesnicima i koktelom.

Fotografije sa trećih Dana javnih politika pogledajte ovde.