Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, u saradnji sa Gradskom opštinom Savski venac objavljuje konkurs za učesnike seminara „Podizanje političkih kapaciteta mladih sa Gradske opštine Savski venac“.

Seminar će biti organizovan kroz interaktivna predavanja, radionice i studijske posete. Neke od tema sa kojima će polaznici seminara biti u prilici da se upoznaju su: politički sistem Srbije, državna uprava i lokalna samouprava, partijski i izborni sistem, kao i sektorske politike poput obrazovne, ekološke, poreske politike i politike ljudskih prava.

Predavanja će se održavati svake subote od 12h do 16h u prostorijama GO Savski venac, u periodu od 07.02. do 07.03. 2015. godine

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu konkurs@gajp.org

Učešće na seminaru je besplatno. Obavezno je prisustvo na više od polovine ukupnog broja predavanja. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je 30. januar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i seminarom kontaktirajte nas na info@gajp.org ili preko društvenih mreža

FB/ nvoGAJP
TW/ @nvoGAJP