U okviru kampanje javnog zagovaranja unapređenja kvaliteta doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Republici Srbiji, koju GAJP sprovodi uz podršku projekta PERFORM, organizovana je panel diskusija o kvalitetu doktorskih studija i perspektivama za unapređenje istih. Na panelu, organizovanom 19. oktobra na Fakultetu političkih nauka, su govorili: Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nadležan za visoko obrazovanje Bojan Tubić, Nemanja Džuverović, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka i Gazela Pudar Draško, istraživačica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Boban Stojanović iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika predstavio je istraživanje o Kvalitetu doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji koje je sproveo GAJP sa ciljem da utiču na položaj mladih istraživača. On je naveo neke od osnovnih problema sa kojima se suočavaju mladi doktorandi u Srbiji, a to su: velika diskreciona ovlašćenja komisija koje rade prijemne intervjue, nepostojanje dovoljno kvalitetnih predmeta koji se bave metodologijom istraživanja i istraživačkim veštinama, pristup najboljim naučnim časopisima, posete naučnim konferencijama, sredstva za terenska i empirijska istraživanja, kao i odnos mentorstva.

Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu se tokom svog izlaganja osvrnula na motive upisa doktorskih studija, jer doktorske studije nisu masovne poput osnovnih, ali moraju biti kvalitetne, naglašava ona. „Doktorske studije su prilika za početak istraživačkog rada, i treba da osposobe pojedince da postanu samostalni istraživači“, navela je rektorka. Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekao je da Ministarstvo radi na nekoliko nacrta zakona koji će biti usvojeni u novembru i decembru i koji će predstavljati napredak u odnosu na prethodna zakonska rešenja. On se osvrnuo na nekoliko preporuka iz istraživanja i zaključio da je Ministarstvo tu da podrži ideje koje fakulteti predlože, u cilju poboljšanja kvaliteta doktorskih studija. Nemanja Džuverović, profesor Fakulteta političkih nauka predočio je ovaj problem učesnicima seminara iz ugla predavača. On je rekao da kod studenata uočava nedostatak kritičke samorefleksije, što je problem celokupnog obrazovnog sistema, od prve godine osnovnih studija. „Istina je da postoji mesto za unapređenje kvaliteta studija, a dobar deo tog procesa leži na doktorandima i njihovoj proaktivnosti“, naglasio je Džuverović“. Gazela Pudar Draško iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju izjavila je da sredstva koja daje ministarstvo u oblasti visokog obrazovanja jesu značajna, ali i da postoje mnogi segmenti koji mogu biti uređeni i bez ulaganja finansijskih sredstava. „Sa jedne strane strane sistem podrške mora biti bolji, a sa druge strane je važno da i fakulteti budu selektivniji pri izboru kandidata“, zaključila je Gazela.

Na panelu se diskutovalo i o ulozi naučnih i istraživačkih instituta, međunarodnoj saradnji i drugim temama. Opšti zaključak panela je da postoji prostor za unapređenje kvaliteta studija na svim nivoima i da je neophodna saradnja svih činilaca u tom sistemu.

Ukoliko želite da podržite GAJP u inicijativi za unapređenje kvaliteta doktorskih studija možete potpisati pismo podrške ovde ili nas kontaktirati putem email-a i društvenih mreža.