Na Fakultetu političkih nauka otvoreni su peti, jubilarni Dani javnih politika koji će se ove godine baviti temama kao što su uloga građana u promeni javnih politika i javno zagovaranje, građevinska politika, privatnost na internetu, reforma javne uprave i slično. Organizator ove tradicionalne manifestacije je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu. O ovim temama govoriće kako kreatori, tako i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Dane javnih politkika otvorili su Tamara Vukov ispred Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, profesor dr Darko Nadić ispred Fakulteta političkih nauka, Gordana Filipović ispred Fondacije Konrad Adenauer i dr Martin Dietz ispred projekta ,,PERFORM“.

„Kada smo organizovali prve Dane javnih politika imali smo dve želje: da seminar postane tradicionalan i da bude regionalan. Danas otvaramo pete Dane javnih politika sa najavom da ćemo na proleće organizovati Dane javnih politika sa kolegama sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu“ rekla je predsednica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika MA Tamara Vukov. Nakon toga najavila je ostale govornike i zahvalila im se na višegodišnjoj podršci ovom važnom projektu.

Profesor Nadić pozdravio je sve učesnike konferencije u ime uprave Fakulteta, poželeo im uspeh u budućem radu, i naglasio je da je održavanje petih jubilarnih Dana javnih politika uspeh i znak zainteresovanosti za razumevanje načina njihovog funkcionisanja, samim tim i participacije građana. ,,Dani javnih politika su jedan lep primer saradnje Konrad Adenauer fondacije, Grupe za analizu i kreiranje javnih politika i Fakulteta političkih nauka, koji su omogućili studentima da osim same teorije o procesima nastanka javnih politika čuju i praktičnu stranu.“, zaključio je Nadić.

,,Na različite načine, iz različitih perspetiva narednih dana bavićemo se brojnim temama u donošenju odluka pri kreiranju javnih politika. Možda su nekada u pitanju različite perspektive i ciljne grupe kojima se posvećujemo, ali je suština u tome da mi već godinama vrlo uspešno i dosledno da u saradnji sa mladim ljudima, institucijama Vlade Republike Srbije pokušavamo da javne politike u fokus kao nešto što je vrlo značajno za nas kao obične građane, za nas kao glasače.“, naglasila je Gordana Filipović. Možda je nepravedno ponekad, da od kreatora i donosioca javnih politika, stalno nešto zahtevamo i očekujemo, u tom kontekstu naš lični doprinos je ključan, podvukla je Gordana.

,,Dozvolite mi da se prvo zahvalim Konard Adenauer fondaciji koja je učestvovala u organizaciji ovog događaja, pruživši mi prilikuc da budem njen deo. Problem društvenih nauka u Srbiji ogleda se u ograničenom pristupu informacijama i odlukama na institucionalnom nivou, i taj vid netransparentnosti koči njen dalji institucionalni napredak.“, rekao je Martin. On je dodao da se organizacija ,,PERFORM“ pruža podršku mladim istraživačima u Srbiji i zemljama regiona kroz doprinos društvenim istraživanjima na poljima ekonomije, politike, društvenih odnosa koji su aktuelni danas, ocenio je Martin.

Nakon otvaranja, održano je više predavanja. Državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović predočila je učesnicima Dana temu „Građevinska politika Republike Srbije – problemi i primeri dobre prakse“, stavljajući akcenat na elektronsku građevinsku dozvolu koja je, po njenim rečima, upečatljivo smanjila vreme čekanja izdavanja iste.“ A kada je u pitanju regulatorni okvir, Zakon o nelegalnim objektima ima tri faze – prva je popis, dok se druga tiče donošenje rešenja građevinskih inspektora,” objasnila je državna sekretarka. Na kraju, kako navodi, treća faza predstavlja donošenje rešenja o legalizaciji objekta.

Predavanje „Pravci razvoja turizma u Srbiji“ održao je doc. dr Miroslav Knežević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ističući turizam kao važan društveno-ekonomski fenomen, ali i značajan faktor za šire društvo. „Da je turistički sektor jedan od onih koji se u našoj zemlji veoma brzo razvijaju, pokazuje i podatak da je u prvih 8 meseci ove godine broj stranih turista udvostručen u odnosu na isti period prethodne,“ podelio je dr Knežević. Takođe, njegov zaključak je formulisan kao savet mladima da se, pre nego što reše da posete druge zemlje, upoznaju prvo sa Srbijom.

“Povezivanje donosioca odluka sa istraživačkom zajednicom u procesu kreiranja javnih politika” naziv je poslednjeg predavanja prvog dana, na kojem je govorila MA Svetlana Kijevčanin, predstavnica PERFORM-a. “Naš glavni cilj jeste uspostavljanje nedostajućih veza u sistemu, ali postoje i težnje poput utemeljenja javnih politika na činjenicama i dokazima, kao i zamena ideološkog vođenja politike racionalnim upravljanjem,” ukazala je Kijevčanin. Problem može biti, navela je, želja donosioca odluka da dođu do brzih rešenja, dok je, sa druge strane, istraživačima neophodno vreme.

Dani javnih politika biće nastavljeni u subotu i nedelju.


Created with flickr slideshow.