Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u okviru Nedelje parlamentarizma, u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i inicijativom Otvoreni parlament, organizuje diskusiju “Narodna skupština je ogledalo svih nas?”.

Diskusija „Narodna skupština je ogledalo svih nas?“ će se fokusirati na kulturne aspekte parlamentarnog života. Bavićemo se načinom na koji se parlamentarci ponašaju i komuniciraju, pitanjima kakva je veza između građana i njihovih predstavnika i koliko je tolerancije i poštovanja unutar ovog tela, i pokušati da damo odgovor na pitanje: da li je slika parlamenta zapravo odraz lica našeg društva? Nakon kratkih uvodnih predavanja koje će održati MA Tamara Vukov, MA Boban Stojanović i MA Miloš Hrkalović, panelisti će sa učesnicima rasprave diskutovati o pomenutim temama.

Diskusija ce se održati u ponedeljak, 19. oktobra, od 18 do 20 časova, u Beograđanki (Masarikova 5, 6. sprat, sala za prezentacije).

Za prisustvo i učešće u diskusiji potrebno je da pošaljete e-mail sa imenom i prezimenom na gajp@gajp.org. Broj učesnika je ograničen.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa diskusijom „Narodna skupština kao ogledalo svih nas?“ možete nas kontaktirati na gajp@gajp.org ili preko društvenih mreža:

FB /nvoGAJP

TW @nvoGAJP

CHh5bdOWcAEhvFq

Nedelja parlamentarizma predstavlja seriju događaja koji za cilj imaju bolje povezivanje iupoznavanje građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine. Cilj je da se serijom različitih događaja otvori prostor za debatu o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika.

www.nedeljaparlamentarizma.rs