Predlog praktične politike „Reforma političkih insitucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama„ sadrži rešenja za probleme koji su uočeni u funkcionisanju grada Beograda i gradskih opština, pre svega odsustva personalizacije politike, odnosno nepostojanja bilo kakve veze građana i političkih izabranih predstavnika. Predlog praktične politike urađen je na osnovu predhodno rađenih istraživanja.