U okviru projekta „Praktični predlozi“ Vladimir Pavićević, član Nove stranke i najaktivniji poslanik poslednjeg skupštinskog saziva, govori za GAJP o neophodnosti reforme značajnog dela današnjeg političkog sistema. Posebno naglašavajući kao bitnu temu, navodi neophodnost izmene sadašnjeg izbornog sistema narodnih poslanika, zatim, ističe prednosti kancelarskog kabinetskog sistema vlade i predlaže neposredniju vezu građana i lokalne vlasti, kao važnu meru kontrole i političke odgovornosti. Detalje našeg razgovora možete videti u ostatku teksta.

Zašto postojeći politički sistem zahteva reformu?

Zato što naš politički sistem, po pravilima na kojima počiva, sadrži neke nelogičnosti, koje proizvode štete. Nelogičnosti postoje i kod odabira ljudi za pojedine funkcije. Stoga mi želimo da promenom izbornog sistema otklonimo te nelogičnosti i štete.

Na kojim vrednostima zasnivate rešavanje problema o kojima govorite?

Na vrednostima i načelima savremenih parlamentarnih demokratskih država.

Primenom kojih konkretnih mera planirate rešavanje navedenih problema?

Primenom konkretnih predloga za izmene izbornog sistema. Predlažemo uvođenje mešovitog izbornog sistema, gde će se, na primer, za narodnu skupštinu dve trećine poslanika birati po većinskom, a jedna trećina poslanika po proporcionalnom sistemu.

Tražimo veći cenzus za koalicije. Dodatni institucionalni mehanizam kojim bi se u Skupštini Srbije smanjio broj stranaka – pogotovo manjih stranaka – jeste uvođenje većeg cenzusa za koalicije. Predlažemo cenzus od 7 % za koaliciju dve stranke, 9% za koaliciju tri stranke, 15% za koaliciju četiri stranke, te 25% za koaliciju pet i više stranaka. (Cenzus se i dalje ne primenjuje na manjinske stranke.)

Predlažemo kancelarski sistem vlade u kome skupština bira premijera, a ne vladu. U takvom sistemu premijer je jedini odgovoran za odluke vlade. Kada je izabran, premijer formuliše politiku vlade, bira i otpušta ministre, za šta nije neophodna potvrda skupštine. Ako skupština nije zadovoljna radom vlade, ona glasa o smeni premijera, a ne vlade. Vlada ne može imati više od 10 ministarstava.

Tražimo posredan izbor predsednika Republike. Karakter predsedničkog sistema u Srbiji se prečesto menja. Kada predsednik nema većinu u Skupštini i Vladi, on je ceremonijalni predsednik čije mišljenje ne mora da se uvažava i koji ne učestvuje u političkom odlučivanju.

Predlažemo da se broj poslanika smanji sa 250 na 150. Manji broj poslanika, uz strože sankcionisanje njihovog ponašanja, omogućio bi odgovornije ponašanje poslanika i kvalitetniju skupštinsku raspravu.

Zahtevamo većinski izborni sistem za lokalne izbore iz istih razloga kao i za skupštinske izbore – želimo da na lokalu bude manje stranaka u izvršnoj vlasti i opštinskoj administraciji, a da odbornici i gradonačelnici budu odgovorniji prema biračima.

Predlažemo direktan izbor za gradonačelnike. Kada bi gradonačelnici bili birani direktno, njihova autonomija u odnosu na stranačke centrale i vladu Srbije bi ojačala, a politika koju vode bi više odgovarala lokalnim potrebama. Poziciju predsednika opštine i gradonačelnika treba ojačati tako što bi opštinsko veće bilo odgovorno predsedniku opštine, a ne opštinskoj skupštini. Jačanjem pozicije predsednika opštine izmestilo bi proces formiranja koalicije iz lokalnih skupština i time ga zaštitila od uticaja stranačkih centrala.

Rizici koji mogu da se jave reformom?

Ne postoji izborni sistem koji nema neku manjkavost, tako da sve i do sada evidentirane manjkavosti ovoga sistema koji mi predlažemo moguće su ponovo da se jave, ali pod pretpostavkom i da se jave, šteta od tog najgoreg mogućeg korišćenja sistema koji mi predlažemo je mnogo manja od ovih ogromnih šteta od ovog postojećeg sistema.

Kako ćete sprovoditi evaluaciju i procenjivati kvalitet reforme za koju se zalažete ?

Najbolje bismo to pratili kroz primenu, odnosno kroz praksu. Praksa je najbolja evaluacija.

Da li u programu stranke obrađujete pomenuti problem?

Da, i to u manifestu stranke, ali samo načelno pominjemo. Imamo poseban predlog praktične politike gde predlažemo kako ovaj problem može da se reši.