Jovan Palalić, generalni sektretar Srpske narodne partije za GAJP govori o migrantskoj krizi u Srbiji. Iako je ona zahvatila čitav evropski kontenet, navodi da je Srbija, kao tranzitna zemlja, izložena visokim bezbedonosnim rizicima. U cilju povećanja stepena bezbenosti naših građana, kao posebno bitna, ističe dva načina za rešavanje ovog pitanja. Na koji način oni vide rešenja, gde su novi rizici i zašto je ovo ključno bezbenosno pitanje, SNP nam daje odgovore i predlaže mere.

Svi znamo da je migrantska kriza postala nezaobilazna tema, šta ona za Vas predstavlja i gde vidite rešenje?

Srpska narodna partija, želi da predstavi jednu politiku koja je u poslednje vreme  jako važna za  Srbiju. Mi smo, za razliku od drugih partija, izašli sa jednim stavom koji je izazvao polemiku. Mi smo predstavili konkretno rešenje za problem migrantske krize. Pitanje migrantske krize, i uopšte migranata, s obzirom na trenutnu situaciju u Evropi, je jedno od gorućih pitanja i tek će biti važno pitanje.

Imali smo priliku  da čujemo izjavu austrijskog ministra spoljnih poslova, odnosno najave zatvaranja granice Austrije, gde oni takođe, očekuju da bi se u narednom periodu i u Srbiji pribeglo tim merama, na čemu SNP insistira od početka. U situaciji kada se ljulja čitav koncept zajedničke evropske politike oko nekog pitanja, kada Evropa nije uspela da definiše zajedničku migrantsku politiku, kada zemlje u nedostatku zajedničke migranstke politike polako preuzimaju same nadležnosti u rešavanju tog problema, u najvećoj meri najavom zatvaranja granica ili smanjenje kvota. Postoji velika opasnost da Srbija faktički postane neka vrsta karantina za migrante, da najveći broj tih migranata ostane u Srbiji, što bi i sa bezbednosnog i sa ekonomskog i socijalnog aspekta bio problem sa kojim bi Srbija teško mogla da se nosi. Svedoci smo nedavnih događaja u Nemačkoj i drugim zemljama, primeri nasilnog ponašanja migranata, terorizma u Parizu. Činjenica da je to najveći broj mladih muškaraca, faktički vojno sposobnih, da vrlo malo ima socijalnih slučaja žena sa decom.  Veliki broj migranata, koji bi se u slučaju zatvaranja granice Mađarske i Hrvatske zatekli ovde, jeste problem koji zahteva rešavanje tako da ti migranti ne dođu u Srbiju.

Na čemu zasnivate Vaše stanovište?

Mi smatramo da najvažnija vrednost, kada je u pitanju migrantska politka, jeste bezbednost. Mi smatramo da je bezbednost ugrožena  u situaciji kada bi toliki broj migranata ostao ovde duži vremenski period. Zbog njihove socijalne situacije, frustrirnosti što ne mogu da odu dalje, nemogućnosti zaposlenja, naši građani bi bili u problemu. Što se pokazalo na primeru u nekim zemljama, recimo u Kelna u Nemačkoj. Pitanje bezbednosti naših građana prvenstveno, je vrednost koju mi u ovoj situaciji najviše ističemo, kao vrednost koju branimo kada je u pitanju sprovođenje ove politike.

Koje konkretne mere predlažete u slučaju migrantske krize?

Ima nekoliko mera, o kojima smo mi govorili još u avgustu mesecu. Prosto, postoji jedan kontinuitet naših stavova po ovom pitanju. Mi smo prvi put izašli u avgustu sa mišljenjem da bi prva promena politike u oblasti azila bila zakonodavna, tj. pooštravanje zakona u nizu segmenata. Drugi aspektje za nas vrlo važan, a to je postavljanje barijere i zatvaranje granica sa Makedonijom, u krajnjoj liniji i angažovanje vojske koja bi tadašnji talas, pogotovo onaj najavljeni, mogla da spreči. Dakle, sa ta dva pravna aspekta, promene zakonodavne politike i angažovanja institucija kao što je prvenstveno vojska, plus zatvaranje granica jesu mere za rešavanje ovog problema. Suština je sprečiti ilegalne prelaske, nisu sporni normalni ulasci u zemlju, već najveći problem jesu ilegalni prelasci i to je suština.

Da li ste razmotrili sve rizike koji postoje ukoliko dođe do primene Vašeg predloga?

SNP prepoznaje dve vrste rizika. Jedan je uslovno rečeno bezbednosni, jer u situaciji zatvaranja granice naravno da postoji mogućnost, da se ponovi scenario kada je Mađarska zatvorila granicu. Pokušaji nasilja od strane migranata koji ne mogu da pređu na teritoriju Srbije i nastave rutu koja je faktički već utvrđena preko Srbije, preko Hrvatske i dalje. Dakle, mogla bi se pojaviti takva vrsta rizika, ali država sa svojim institucijama i organima-vojskom na granici mora na to biti spremna. Druga vrsta jeste vrsta političkog rizika, tj. neslaganje sa evropskim zemljama koje uglavnom vide svoj interes da reše svoje probleme tako  što bi migranti ostali ovde. Ukoliko mi ne bi pristali na to što nam oni nude, odnosno da Srbija postane neka vrsta karantina, mogla bi se otvoriti jedna diskusija koja u ovom trenutku ne postoji zato što Vlada ne protivreči onome što zahteva od nas Evropka Unija. Mi smatramo da politika prema migrantima mora da se promeni. Teško je prognozirati kako bi se taj rizik razvijao obzirom da svaka zemlja sada gleda svoj interes. Vi nemate zajedničku evropsku politiku. Taj rizik bi možda bio velik u septembru mesecu kad se još pregovaralo, kad su se kvote pravile, kad se mislilo da će ta stvar leći. Međutim, kad su pojedine zemlje poput Mađarske, Poljske, Slovačke sada i Austrije, pa čak i nekih delova Nemačke rekle da će ograničiti kvote već je bilo jasno da se to raspada. Tako da je taj rizik  mnogo manji, nego što je mogao biti  tada.

Kako vidite evaluaciju politike koju predlažete ?

Evaluacija se sastoji u tome, da se isprati na koji način će usvojene izmene zakona i uopšte propisa biti sprovođene. Tu se onda javlja jedan dodatan problem, a to je slaba administracija. Smatramo da se pored praćenja sprovođenja i primene zakona, paralelno vrši i jačanje administracije jer je neophodno da se ona učini efikasnijom.

Da li se u programu stranke bavite pomenutim problemom?

Naravno, ovo jeste tema koja se obrađuje u programu naše partije. Smatramo to jednim od najvažnijih bezbednosnih pitanja kojim u ovom trenutku Srbija treba da se bavi. Deo je, mogu slobodno da kažem, ne samo našeg programa, nego na neki način i indentiteta partije.