Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Nenad Borovčanin ističe da je slabo prisustvo mladih u politici, kao i nedostatak političkih odluka koje se na afirmativan način bave problemima karakterističnih za ovu grupu, jedan od osnovnih nedostataka našeg društva. Kao rešenje navodi promenu pristupa dosadašnjeg rada državnih institucija, postavljanjem interesa mladih u vrh prioriteta svih resora.

Zašto problem zahteva rešavanje?

Zato što su mladi najveći resurs društva, ali su decenijama na marginama društva. Nedostatak posla, neadekvatan sistem obrazovanja i celoživotne edukacije, nedovoljno sadržaja za kvalitetno provodjenje slobodnog vremena, nedostatak mogućnosti za putovanja, isključenost iz procesa odlučivanja na svim nivoima, loš sistem informisanja mladih.

Na kojim vrednostima zasnivate rešavanje problema?

Principi aktivnog učešća i uključivanja mladih, jednakih šansi, solidarnosti, odgovornosti, poštovanja ljudskih prava, interkulturalizma i saradnje.

Primenom kojih mera planirate rešavanje problema?

Postavljanjem mladih u vrh prioriteta svih resora Vlade Srbije i svih nivoa vlasti kroz uspostavljanje sistema usluga i mehanizama za mlade.

Rizici koji mogu da se jave?

Nedostatak političke volje donosioca odluka ( premijer, ministri, predsednici opština i gradonačelnici…)

Evaluacija (kako ćete pratiti uspešnost politike)?

Jasno postavljeni i merljivi indikatori o ostvarenosti trogodisnjeg akcionog plana, koji će se meriti na kraju svake godine i na kraju treće godine.

Da li u programu stranke obrađujete pomenuti problem?

Da.