Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija je projekat, osmišljen kao interaktivna dugoročna radionica/učionica za potrebe rada sa studentima. Koncept se bazira na student-studentima (peer-to-peer) principu, gde bi oni koji organizuju samo sprovođenje projekta/programa bili relevantna lica – politikolozi sa respektabilnim zvanjem i iskustvom u domenu javne uprave i lokalne samouprave.

Predavanja koja se mogu videti na platformi su prevashodno usmerena na učenja o radu lokalnih parlamenata i lokalnih organa, ipak u budućnosti planiramo uvođenje većeg broja lekcija iz srodnih oblasti, kao i učenja koja će direktno podstaći razvoj veština korisnika (učenje o javnim politikama, projektno upravljanje i sl.). Ideja nam je i da opusu predavača priključimo mnoge druge osobe koje mogu oplemeniti predavačku tematiku – profesore, istaknuta lica iz javnog života itd.

Želimo da podstaknemo korisnike i na praktičan rad, tako da ćemo pribegavati i čestom plasiranju studija slučaja u etar, odnosno konkretnih primera iz prakse, iz kojih će studenti najbolje naučiti materiju, ali dati i svoje konkretne predloge za unapređenje situacije – jer upravo to je princip laboratorije.

Projekat sprovodi Studentska unija Fakulteta političkih nauka uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, a uz pomoć Fakulteta političkih naukaKancelarije za izučavanje javne uprave i lokalne samouprave i Grupe za analizu i kreiranje javnih politika.

Veštine

, ,

Objavljeno

2018-03-17