Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija je projekat, osmišljen kao interaktivna dugoročna radionica/učionica za potrebe rada sa studentima. Koncept se bazira na student-studentima (peer-to-peer) principu, gde bi oni koji organizuju samo sprovođenje projekta/programa bili...
BEOGRADSKA KONFERENCIJA MLADIH

BEOGRADSKA KONFERENCIJA MLADIH

U martu 2016. godine, u Skupštini grada Beograda, održana je prva Beogradska konferencija mladih, u organizaciji Centra mladih Srbije, uz podršku Grada Beograda i Ambasade Sjedinjenih američkih država. Na konferenciji je učestvovala i Grupa za analizu i kreiranje...