Hacking Politics

Hacking Politics

#HackingPolitics hakaton u okviru Nedelje parlamentarizma –  Tehnologija u službi građana  — 11. / 12. / 13. novembar 2016. godine – partneri: GAJP, CRTA i ICT HUB #HackingPolitics hakaton je zamišljen kao susret aktivista, nevladinog sektora,...