Transformacija ekonomije na Balkanu: Promena javne politike a ne klime

Transformacija ekonomije na Balkanu: Promena javne politike a ne klime

U okviru istraživačkog izveštaja za projekat “Revizija ekonomije na Balkanu: promena javne politike a ne klime”, na kojem su radile organizacije iz Bugarske, Makedonije i Srbije, a uz podršku Evropske Zelene fondacije, istraživači Grupe za analizu i kreiranje javnih...
Hacking Politics

Hacking Politics

#HackingPolitics hakaton u okviru Nedelje parlamentarizma –  Tehnologija u službi građana  — 11. / 12. / 13. novembar 2016. godine – partneri: GAJP, CRTA i ICT HUB #HackingPolitics hakaton je zamišljen kao susret aktivista, nevladinog sektora,...
Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija je projekat, osmišljen kao interaktivna dugoročna radionica/učionica za potrebe rada sa studentima. Koncept se bazira na student-studentima (peer-to-peer) principu, gde bi oni koji organizuju samo sprovođenje projekta/programa bili...
BEOGRADSKA KONFERENCIJA MLADIH

BEOGRADSKA KONFERENCIJA MLADIH

U martu 2016. godine, u Skupštini grada Beograda, održana je prva Beogradska konferencija mladih, u organizaciji Centra mladih Srbije, uz podršku Grada Beograda i Ambasade Sjedinjenih američkih država. Na konferenciji je učestvovala i Grupa za analizu i kreiranje...