Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija

Politikološka laboratorija je projekat, osmišljen kao interaktivna dugoročna radionica/učionica za potrebe rada sa studentima. Koncept se bazira na student-studentima (peer-to-peer) principu, gde bi oni koji organizuju samo sprovođenje projekta/programa bili...