Dani javnih politika

Dani javnih politika su dvodnevni seminar koji se održava svake jeseni na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Grupe za analizu i kreranje javnih politika (GAJP) i Centra za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.

Dani javnih politika za cilj imaju pre svega popularizaciju javnih politika kao praktične politikološke discipline. Smatramo da je ova disciplina i njen razvoj od presudnog značaja za razvoj jedne zemlje ali i za razvoj politikologije kao nauke, a studenti, članovi omladine političkih partija i predstavnici civilnog sektora su posebno izabrana ciljna grupa radi njihovog upoznavanja i osposobljavanja da politički život razumevaju kroz političke ishode.

S toga se teme učesnicima prezentuju na konkretan način, kroz predavanja, debate, diskusiju i radionice. Teme su odabrane sa ciljem da zainteresuju učesnike i da prikažu ključne specifičnosti u samom procesu kreiranja, analize i evaluacije javnih politika. Govornici na Danima javnih politika su donosioci odluka ili oni koji su učestvovali u kreiranju odluka, profesori univerziteta, privrednici i predstavnici civilnog sektora.

Do sada održano je šest seminara (2013. – 2018. godine) koje je pohađalo preko 700 učesnika. Učesnici seminara su studenti, članovi organizacija civilnog društva i političkih partija. Na Danima javnih politika su do sada govorili: gradonačelnik Beograda, ministri i državni sekretari u Vladi RS, stručnjaci, akademska javnost, predstavnici nevladinog i privatnog sektora.

Dani javnih politika su jedini događaj ovog tipa u Srbiji, od strane učesnika uvek ocenjivani visokim ocenama koje su se odnosile na organizaciju seminara, odabir tema i govornika.

Izveštaje sa svih Dana javnih politika pročitajte ovde:

Dani javnih politika 2013.

Dani javnih politika 2014.

Dani javnih politika 2015.

Dani javnih politika 2016.

Dani javnih politika 2017.

Dani javnih politika 2018.