Seminar „Podizanje političkih kapaciteta mladih“

Seminar “Podizanje političkih kapaciteta mladih sa opštine Savski venac“ je projekat Grupe za analizu i kreiranje javnih politika organizovan  uz podršku opštine Savski venac.

Seminar je trajao mesec dana, tokom kojih su obrađivane sledeće teme: politički sistem Srbije, lokalna samouprava i javna uprava, javne politike, politika ljudskih prava i rodna ravnopravnost, obrazovne politike, izborni i partijski sistemi, ideologije, i civilno društvo i građanska participacija.

Seminar je završen posetom Domu Narodne skupštine Republike Srbije, prilikom koje su učesnici imali priliku da prisustvuju plenarnom zasedanju i da razgovaraju sa narodnim poslanicima, da bi im na  kraju bili dodeljeni sertifikati u biblioteci Doma Narodne skupštine.