Seminar “Rešenje si ti”

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u saradnji sa Unijom studenata iz Vršca organizovala je seminar pod nazivom „Rešenje si ti!“.

Tema ovog seminara bio je proces kreiranja lokalnih javnih politika, sa akcentom na aktivizam i participaciju građana.

Podršku projektu pružili su Divac omladinski fond, USAID, Kulturni centar Vršac i Institut za održive zajednice.