Istraživanja
Istraživanje predstavlja prvi korak u kreiranju dobrog predloga javne politike (evidence based policy) i planiranja. GAJP je u svom dosadašnjem radu samostalno sproveo niz istraživanja, dok su naši istraživači bili angažovani na različitim istraživačkim projektima. Rezultate istraživanja koristimo kao osnovu za izradu preporuka radi unapređenja date oblasti i kao polazne argumente za kampanje javnog zagovaranja.
STRATEŠKO KOMUNICIRANJE, JAVNO ZAGOVARANJE I ORGANIZACIJA DOGAĐAJA
Konsultantski kreiramo različite kampanje javnog zagovaranja, kampanje na društvenim mrežama i pišemo sadržaj (content writing) za različite zainteresovane strane.

U svom višegodišnjem radu GAJP je uspešno organizovao niz konferencija, seminara, okruglih stolova i sličnih događaja. Stoga, odlučili smo da naše iskustvo i znanje stavio na usluzi drugima.

Zanteresovani ste?

ANALIZA I KREIRANJE JAVNIH POLITIKA
GAJP u sklopu svojih usluga pruža analizu javnih politika i izradu praktičnih predloga.

Analiza javnih politika  podrazumeva analiziranje programa i strateških dokumenata kako bi se utvrdila korisnost kreirane politike, odnosno utvrdili razlozi (ne)uspeha analizirane praktične  politike.

GAJP samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i pojedinacama izrađuje predloge praktinih politika.

EDUKACIJE I TRENINZI
GAJP je poznat po svojim edukativnim programima koji su uvek ocenjivani najvišom ocenom od strane učesnika. Kroz edukativne programe GAJP-a prošlo je preko 2000 alumnista.

Među najpoznatijim edukativnim programima GAJP su: predavanje o praktičnim politikama, radionice o pisanju predloga javnih politika, seminari podizanja političkih i komunikacionih kapaciteta.