Zagovaranje i komunikacija

Konsultantski kreiramo različite kampanje javnog zagovaranja, kampanje na društvenim mrežama i pišemo sadržaj (content writing) za različite zainteresovane strane.

U svom višegodišnjem radu GAJP je uspešno organizovao niz konferencija, seminara, okruglih stolova i sličnih događaja. Stoga, odlučili smo da naše iskustvo i znanje stavio na usluzi drugima.