Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, u saradnji sa Centrom za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih naukaKonrad Adenauer Fondacijom, organizovaće i ove jeseni Dane javnih politika!

S obzirom na epidemiju virusa COVID-19, prinuđeni smo da, radi bezbednosti i zdravlja učesnika i organizatora seminara, promenimo formu, odnosno da Dane javnih politika premestimo u „onlajn prostor“.

U skladu sa novim okolnostima, Dani javnih politika ove godine održaće se 14. novembra u okvirnom trajanju od 11h do 16h putem Zoom platforme.

I ove godine za vas smo pripremili važne i aktuelne teme. Na #DJP2020 razgovaraćemo o:

  • međunarodnim odnosima u doba pandemije;
  • ekonomskoj politici Republike Srbije i rezultatima politike subvencija;
  • uticaju virusa COVID-19 na sektor turizma u Srbiji.

Takođe, pripremamo video na uvek aktuelnu temu mladih u politici, pokušavajući da odgovorimo na pitanja, između ostalih, da li se danas mladi aktivnije bave politikom i kako kao društvo reagujemo na nova mlada lica u politici.

Sertifikati će, kao i svake godine, biti obezbeđeni svim polaznicima.

U narednim danima biće dostupno više informacija o konkursu, načinu prijave i predavačima.