Grupa za analizu i kreiranje javnih politika,

Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka

 uz podršku Fondacije Konrad Adenauer

objavljuju

konkurs za učesnike/ce osmih Dana javnih politika

koji će biti održani putem Zoom platforme 14. novembra 2020. godine.

 

Teme osmih Dana javnih politika biće: međunarodni odnosi u doba pandemije, ekonomska politika Republike Srbije u doba COVID-19 krize, održivi turizam u vreme krize i učešće mladih u političkom životu Republike Srbije.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/kinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popunite formular putem linka:

PRIJAVA NA KONKURS

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat.

Rok za prijave je četvrtak 12. novembar, u 23:59 časova.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i

Danima javnih politika kontaktirajte nas na:

konkurs@gajp.org.rs

office@gajp.org.rs

ili preko društvenih mreža:

Facebook/nvoGAJP

Twitter: @nvoGAJP

Instagram: @nvo.gajp

#DJP2020