Živimo li u kulturi silovanja?

Živimo li u kulturi silovanja?

S obzirom na navode o seksualnom nasilju u proteklih nekoliko godina, često se čuje pojam „kultura silovanja“. Ali, šta je tačno kultura silovanja? Kultura silovanja definisana je kao društvo ili okruženje čiji preovladavajući socijalni stavovi imaju efekat...
Ne želim kesu, hvala

Ne želim kesu, hvala

Svakodnevne navike često su primarni izvori problema u životnoj sredini, a jedna od njih je i upotreba plastičnih kesa. To su proizvodi sa kojima se građani svakodnevno susreću. Potrošači ih vole jer ništa ne koštaju, ali i proizvođači kesa, jer je njihova proizvodnja...

DESIGN THINKING – NOVI POGLED NA JAVNE POLITIKE

Većina ljudi na dizajn gleda kao na aktivnost u kojoj dizajner u trenucima stvaralačkog zanosa stvara određene sadržaje koji su u kasnijem periodu uspešno ili ne pronalazili put do tržišta. U današnjem svetu biznisa i novih tehnologija ovakav pristup se smatra...

BUDUĆNOST SAOBRAĆAJA KAO TEMA ZA RAZMIŠLJANJE

Većina stanovništva planete se kreće, i to veoma često, hodajući, vozeći bickl ili motor, upravljajući sopstevenim vozilom ili koristeći neke od usluga javnog ili privatnog prevoza. Javni prevoz funkcioniše gotovo svuda u nekakvom obliku, s ciljem da građanima omogući...

KREATIVNA DESTRUKCIJA – DOBITNICI I GUBITNICI

Ukoliko postavimo pitanje šta to razlikuje snažne privrede od onih slabih, izdvajajući najznačajniji ali ne i jedini faktor, to bi bila sposobnost privrede na stvaranje i uvođenje tehnoloških inovacija. Ako su ove inovacije motor stabilne i snažne privrede, onda je...

NO TAMPON TAX – O ČEMU SE ZAPRAVO RADI?

U današnjem tekstu predstavljamo Vam jednu nesvakidašnju inicijativu za izmenu poreske javne politike, koja je pokrenuta u svetu. U pitanju je ukidanje tzv. tampon tax-a odnosno poreza na ženske higijenske proizvode. Naime, tokom predhodne godine u nekoliko zemalja...

KIOSCI U BEOGRADU – ŠTETNA I BESPOTREBNA REGULACIJA

Kreatori javnih politika se često susreću sa pitanjem da li neku oblast regulisati ili prepustiti tržištu. Početkom godine je grad Beograd doneo Odluku o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda (videti komentar na tu gradsku odluku:...

EFEKAT KOBRE: NEOČEKIVANI EFEKTI REGULACIJE

Svako od nas se barem jednom u životu našao u situaciji da pokušavajući da reši određeni problem pred kojim se našao, taj problem svojim delovanjem učini još većim. Donosioci odluka često su skloni sličnim greškama. Termin efekat kobre najčešće upotrebljavamo da bismo...