Da li je doktorand u Srbiji i istraživač?

Da li je doktorand u Srbiji i istraživač?

„Postoji veliki broj odličnih profesora koji umeju da prenesu znanje koje poseduju, ali dobar deo tih profesora nisu istraživači, već samo predavači.“ Kada ste upisali doktorske studije, to bi trebalo da znači da ste postali istraživači. Mada, siguran sam...