Živimo li u kulturi silovanja?

Živimo li u kulturi silovanja?

S obzirom na navode o seksualnom nasilju u proteklih nekoliko godina, često se čuje pojam „kultura silovanja“. Ali, šta je tačno kultura silovanja? Kultura silovanja definisana je kao društvo ili okruženje čiji preovladavajući socijalni stavovi imaju efekat...