Istraživanja

Istraživanje predstavlja prvi korak u kreiranju dobrog predloga javne politike (evidence based policy) i planiranja. GAJP je u svom dosadašnjem radu samostalno sproveo niz istraživanja, dok su naši istraživači bili angažovani na različitim istraživačkim projektima. Rezultate istraživanja koristimo kao osnovu za izradu preporuka radi unapređenja date oblasti i kao polazne argumente za kampanje javnog zagovaranja.