Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Kulturnog centra Novi Sad, organizuju seminar Dani javnih politika u Novom Sadu koji će biti održani u Kulturnom centru Novi Sad (sala: Tribina mladih), 2. oktobra 2019. godine od 9 do 17 časova.

Teme Dana javnih politika u Novom Sadu biće: participacija mladih u političkim procesima, lažne vesti i medijske politike, mogućnosti i izazovi zaštite životne sredine u Novom Sadu, programi smanjenja štete među mladima i sl.

Kompletnu agendu možete pronaći ovde: Program DJP 2019 Novi Sad

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popunite formular i uploudujete Vaš CV putem linka: http://tiny.cc/znw2cz

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je nedelja 29. septembar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na:

konkurs@gajp.org.rs 
www.gajp.org.rs

ili preko društvenih mreža:
Facebook/nvoGAJP
Twitter: @nvoGAJP
Instagram: @nvo.gajp
#DJP2019