Drugi dan seminara Dani javnih politika započeo je sa četiri paralelne diskusije „Na kafi sa GAJP-ovcima”, čiji je cilj bio neposredan razgovor na različite teme sa učesnicima seminara. Teme diskusija bile su „Doniranje organa u Srbiji – propuštena prilika”, sa Tamarom Vukov, „Promena javne politike, a ne klime”, sa Žaklinom Živković i Milošem Stančićem, „Jutarnja politika iz novina”, sa Bobanom Stojanovićem i Markom Milosavljevićem i „Javne politike ispod radara”, sa Milošem Hrkalovićem.

Nakon diskusija, advokat Uroš Nedeljković održao je predavanje na temu „Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine.“ On je rekao da je intelektualna svojina proizvod ljudskog duha i da je nepovrediva. Istakao je da svako može biti autor, makar i koristeći mobilni telefon za fotografisanje. On je dodao da je intelektualna svojina važna iz razloga što se ceo svet razvija na poštovanju tuđeg rada. Učesnicima je objasnio zakonsko regulisanje autorskog prava, ali i sam nastanak prava u ovoj oblasti koje je u cilju zaštite autora i njegovog rada.

Drugo predavanje na temu „Uticaj ideologije na javne politike – javna potrošnja u postkomunizmu“ održao je Dejan Bursać iz Instituta za političke studije. Istakao je da javna potrošnja predstavlja sumu vrednosti svih roba i usluga kupljenih od strane države. On je učesnicima seminara predstavio svoje istraživanje koje se bavi povećanjem, odnosno smanjenjem javne potrošnje u bivšim socijalističkim državama, u zavisnosti od toga da li je na vlasti desnica ili levica. Bursać je naglasio da je zaključak ovog istraživanja da na javnu potrošnju utiču ideološke preferencije, ali da one nisu glavni prediktor. Dodao je da veliki uticaj vrše i izborni sistem, naročito proporcionalni izborni sistem sa zatvorenim listama, kao i postkonfliktno nasleđe.

Panel diskusiju „Uticaj mladih političara na javne politike u Republici Srbiji“ otvorio je moderator Vladimir Pavićević, istakavši važnost dijaloga i tolerancije među mladima iz političkih partija. Aleksandar Mirković iz Srpske napredne stranke naglasio je da se mladi ljudi ne bave samo omladinskim pitanjima, već imaju punu podršku da se iskažu i u drugim sferama. On je naveo da mladi treba svojim idejama, znanjem i vrednostima da utiču na buduću stranačku politiku. Filip Isailović iz Demokratske stranke smatra da omladina treba da bude uključena u proces odlučivanja i donošenja politika. Dodao je da mladi iznose ideje u vezi sa budućim razvojem političke partije, jer vide stvarnost kroz drugačiju prizmu u odnosu na starije članove. Boris Novaković iz Socijalističke partije Srbije objasnio je učesnicima osnovne zadatke stranačke omladine, a neki od njih su: terenski rad, komunikacija putem socijalnih mreža, ali i sprovođenje politike partije kroz razne političke događaje. On se osvrnuo i na međusobnu partijsku komunikaciju: „Važno je održavati dijalog sa članovima drugih stranaka, uz poštovanje ideološke i strukturne različitosti, kako bismo unapredili položaj mladih ljudi.“ Ivan Gajić iz Narodne stranke izjavio je da glas mladih u partiji treba da se čuje i da treba aktivno da učestvuju u društvenom i političkom životu. „Od omladine se očekuje da mapira društvene probleme, organizuje akcije, bude odgovorna u cilju pronalaženja rešenja za probleme građana“, naveo je Gajić. Zaključak diskusije bio je saglasnost panelista o međusobnom poštovanju i toleranciji.

Seminar Dani javnih politika, koji se po šesti put održao na Fakultetu političkih nauka zatvoren je dodelom sertifikata učesnicima.


Created with flickr slideshow.