Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, na VII redovnoj skupštini Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), izglasana je za pridruženu članicu ove organizacije. GAJP je od osnivanja sproveo više od trideset projekata od kojih je veliki deo bio u formi programa edukacije usmerenih na mlade. Pored toga, GAJP ima preko 2000 mladih alumnista i alumnistkinja, pa je članstvo u KOMS-u bio logičan korak. Sigurni smo da će članstvo u  savezu unaprediti naš rad i značiti za dalji razvoj saradnje sa mladima.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 108 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

 

 


Created with flickr slideshow.