Tokom prethodnih sedam godina, dosta smo napredovali, naučili i uradili. Implementirali smo preko 30 projekata, sarađivali sa više od 20 različitih organizacija, javnih institucija, fondacija i akademskih institucija. Kako bi se dobri rezultati nastavili, ali i određeni izazovi u radu prevazišli, GAJP je pristupio strateškom planiranju i restrukturiranju.

Sredinom marta Grupa za analizu i kreiranje javnih politika održala je Skupštinu na kojoj su usvojeni novi Statut i Strategija razvoja GAJP-a do 2025. godine.

Takođe, izabrano je novo rukovodstvo:  novi izvršni direktor GAJP-a je doktorand Miloš Hrkalović, dok je za generalnog sekretara izabran Miloš Stančić.

Upravni odbor GAJP čine naši dugogodišnji saradnici, uspešni pojedinci u svojim profesijama, i sa velikim zadovoljstvom ćemo sarađivati i u novim ulogama u narednom periodu. Članovi UO GAJP su: Gordana Pilipović, Tamara Vukov, Andrijana Jovanović, profesor Dejan Milenković, Milan Ćulibrk, Goran Radisavljević i Mladen Lišanin.

GAJP je takođe bogatiji za nove članove. Pridružili su nam se Ljiljana Skrobić, Bojana Pucarević, Ivan Apostolović i Marko Golubović.

Smatramo da je period koji dolazi vrlo važan za razvoj GAJP, imamo ambiciozne ciljeve i želimo da doprinesemo da se u Srbiji javne politike kreiraju i sprovode na transparentan i informisan način, uz široko učešće građana. U tom smislu nam je čast što se naša porodica proširila i što imamo veći tim posvećenih ljudi navedenim ciljevima.

U narednom periodu GAJP, do okončanja vanrednog stanja, radiće online, na okončanju aktuelnih i pripremi novih projekata.