Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Fondacija ARKA uz podršku Kancelarije za mlade Grada Beograda realizovala je projekat pod nazivom “Bezbednosna kultura mladih – preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama”. Ovaj projekat imao je za cilj mapiranje trenutne situacije među mladima na teritoriji Grada Beograda kada su u pitanju bezbednosni izazovi, rizici i pretnje kao što su poplave, požari, zemljotresi ili nesreće u saobraćaju.

Na završnoj konferenciji biće predstavljeni rezultati istraživanja o informisanosti srednjoškolaca sa teritorije Beograda o ponašanju u bezbodnosno rizičnim i vanrednim situacijama koje je su GAJP i Fondacija ARKA sprovele u u period od maja do jula 2018. godine.

Konferencija će biti održana u petak, 24.08.2018. godine sa početkom od 14:00h, u prostorijama GNEZDA (Sala za prezentacije), Masarikova 5/6. Za učešće na konferenciji nije potrebna prijava.

Želja nam je da se kroz projekat poveća stepen informisanosti srednjoškolaca o preventivom delovanju i postupanju u vanrednim situacijama kao i da podignemo svest kod zainteresovanih strana – donosioca odluka o važnosti postojanja ovakvih programa za mlade.

Za sve dodatne informacije, molim Vas budite slobodni da nas kontaktirate na office@gajp.org.rs ili na broj telefona 064 503 24 11