Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, Vlade Švajcarske, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Departmana za socijalnu politiku i socijalni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, objavljuju konkurs za učesnike/ce Dana javnih politika u Nišu koji će biti održani na Filozofskom fakultetu (sala 434, IV sprat) 18. i 19. oktobra 2019. godine od 10 do 17h.

Teme Dana javnih politika u Nišu biće: participacija mladih u procesima donošenja odluka, javno-privatna partnerstva u Republici Srbiji – primeri dobre prakse i naučene lekcije, uspešni primeri lokalnih politika, itd.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popunite ovaj formular.

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je utorak 15. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na:

konkurs@gajp.org.rs
office@gajp.org.rs
www.gajp.org.rs

ili preko društvenih mreža:
Facebook/nvoGAJP
Twitter: @nvoGAJP
Instagram: @nvo.gajp
#DJP2019