Narodna stranka podržala je Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV. Predsednik omladine Narodne partije Ivan Gajić ovom prilikom rekao je da: „ove i slične deklaracije su dokumenta oko kojih se i vlast i opozicija moraju složiti. Ipak, ovo ne sme ostati samo mrtvo slovo na papiru, jer je društvena odgovornosti svih nas da uradimo sve što je u našoj moći da se podigne svest ljudi o HIV-u, ali takođe i obezbediti život bez predrasuda onima koji žive sa ovim virusom kao i njihovim porodicama. Narodna stranka će se uvek rado odazvati ovom i sličnim pozivima i učiniti sve što je u našoj moći da ovu zemlju učinimo boljim mestom za život svih građana“.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV, kojom će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz republičkog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.