Predsednik Saveta Nove stranke Aris Movsesijan, danas je u centrali NOVE stranke potpisao „Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV“ koju je predložila Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT i tom prilikom je izjavio:

„Normalno je da NOVA stranka, pa i ostale potpišu ovu deklaraciju. Između ostalog NOVA se zalaže za pristupanje Evropskoj uniji, a u prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije je već na drugoj strani pozvano na uređivanje odnosa prema obolelima od HIVa, konkretno to se tiče poglavlja 28. gde se ovakve mere predlažu. NOVA stranka je u tački 8. akcionog plana takođe istakla ovaj problem odnosa prema ugroženim grupama građana. Pozivamo ostale političke partije da slede naš primer i naprave ovakav civilizacijski korak.“

U okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“, GAJP realizuje projekat javnog zastupanja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. Cilj projekta je da političke partije/pokreti potpišu deklaraciju kojom će se obavezati da će u svom budućem delovanjem u zakonodavno i izvršnoj vlasti podržavati primenu programa smanjenja štete i njihovo budžetsko finansiranje.

Tekst deklaracije možete pronaći ovde ДЕКЛАРАЦИЈА за одржив одговор на ХИВ