Grupa za analizu i kreiranje javnih politika,

Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

Fakulteta političkih nauka

uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i PERFORM-a,

 

Objavljuju konkurs za učesnike/ce šestih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, od 19. do 20. oktobra 2018. godine.

Teme šestih Dana javnih politika biće: demografska politika Republike Srbije, dualno obrazovanje, politika prema nacionalnim manjinama, unapređenje položaja doktoranada i mladih istraživača, uticaj ideologije na javnu potrošnju, dijalog mladih iz političkih partija i zaštita autorskih prava. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popunite formular i priložite Vaš CV putem linka: PRIJAVA NA KONKURS

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je petak 12. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na:

konkurs@gajp.org.rs

office@gajp.org.rs 

www.gajp.org.rs

ili putem društvenih mreža:

Facebook/nvoGAJP

Twitter: @nvoGAJP

Instagram: @nvo.gajp

#DJP2018