Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku Konrad Adenauer Fondacije, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Kulturnog centra Novi Sad, održala je seminar 2. oktobra 2019. godine pod nazivom Dani javnih politika u Novom Sadu.

Dane javnih politika otvorila je predsednica GAJP Tamara Vukov i istakla posebno zadovoljstvo što se seminar organizuje sedmu godinu za redom u Beogradu, a ove godine po prvi put i u Novom Sadu i Nišu. „Dani su tu da zainteresuju učesnike za proces kreiranja i analize javnih politika, da predstave inovacije ali su i prostor gde mladi imaju priliku da sa donosiocima odluka diskutuju o različitim sektorskim javnim politikama“, rekla je Vukov.

„Da bi javne politike bile kreirane i sprovođene na pravi način, u interesu građana, neophodno je da se u taj proces uključe svi činioci. Ovaj seminar je vrlo važan jer edukuje i podstiče mlade da daju svoj doprinos“, kazala je Gordana Pilipović, programska menadžerka Konrad Adenauer fondacije i pohvalila rad i posvećenost GAJP-a na ovom programu.

Prvo predavanje održala je Mira Radenović, članica Gradskog veća Novog Sada zadužena za urbanizam i zaštitu životne sredine, na temu „Politika zaštite životne sredine u Novom Sadu“. „Mladi ljudi moraju da se uključe u procese donošenje javnih politika, bilo da je to kroz nevladin sektor, političku stranku ili kao građani u svom komšiluku. Problema i izazova u životnoj sredini je mnogo i zato je važan dugoročan rad, jer jedan mandat ili dva, zaista nisu dovoljni da se ovi problemi reše,“ kazala je ona.

Radenović je izdvojila kao dobar primer projekat uklanjanja radioaktivnih gromobrana i naglasila da je ključno kod sprovođenja javnih politika dobro iskomunicirati sa građanima šta lokalna samouprava radi, jer često dobre stvari nisu dovoljno vidljive kao što je rad Novog Sada na ozelenjavanju javnih površina.

Predavanje „Kreiranje javnih politika na nivou Evropske Unije“ održala je dr Jelena Todorović Lazić, istraživačica Instituta za političke nauke. U ovom predavanju, Jelena je obuhvatila teorijski i institucionalni aspekt kreiranja politika na nivou EU, i na praktičnom primeru kreiranja politike zaštite životne sredine pokazala kako izgleda taj proces: „To je jedan kompleksan sistem ali nije neuhvatljiv, vrlo je važno da razumemo procedure i trendove da bi mogli da utičemo.

 

„Važno je otkrivati lažne vesti, koliko god male one bile jer su informacije moć i imaju mnogo širi uticaj nego što nam se na prvi pogled čini,“ bila je glavna poruka predavanja Stefana Janjića sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. On je kroz veliki broj praktičnih primera istakao da lažne vesti šire strah i paniku, otupljuju našu empatiju i smanjuju opšte poverenje.  Stefan je na pitanje da li se može uticati medijskom politikom na smanjenje lažnih vesti zaključio da je odgovor potvrdan i da je ključno da se mediji koji se koriste ovakvim manipulacijama ne finansiraju iz javnih izvora.

Centralna tema ovogodišnjih Dana javnih politika je učešće mladih u procesu donošenja odluka, pa je tim povodom u okviru seminara u Novom Sadu organizovana i panel diskusija na ovu temu. Gosti panela bili su Dragan Milić, Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport, Igor Stojilković iz Krovne organizacije mladih Srbije i Vukašin Grozdanović iz Omladinske prestonice Evrope Novi Sad – OPENS 2019, a moderirao je Vladimir Pavićević.

„Razvoj kancelarija za mlade u lokalnim samoupravama i podrška omladinskim organizacijama je prioritet za pokrajinsku Vladu, jer je to neophodan uslov za učešće mladih u kreiranju javnih politika“ istakao je Dragan Milić i pozvao mlade ljude da budu proaktivni prema donosiocima odluka i kreatorima javnih politika.  On je kao dobre politike koje pokrajinska vlada sprovodi naveo programe prekvalifikacije i zapošljavanja, kao i podršku mladim bračnim parovima za vantelesnu oplodnju.

Vukašin Grozdanović iz OPENS-a  je istakao da je „Vojvodina pionir omladinske politike, a nacionalni okvir je kasnio za njom. Kroz direktan pritisak mladih na institucije i aktivizam, mladi su uspeli da izbore Nacionalnu strategiju za mlade i ministarstvo koje je nadležno za omladinsku politiku. Sada je izazov povećati sredstva koja se izdvajaju za primenu strategija i javnih politika, i radimo aktivno na tome.“

„Dok imamo podatak koji pokazuje da 67% mladih smatra da nema nikakav uticaj na donošenje odluka mladi neće biti akteri društva, nego ciljna grupa, korisnici, podanici, članovi i drugo“ rekao je Igor Stojilković iz KOMS. On je dodao da to što 8/10 mladih neće da bude u političkoj partiji koju prepoznaju najvažnijeg subjekta za donošenje odluka krivica političkih elita i lidera, ali to što mladi vide da su političke partije najvažnije mesto, krivica je svih prisutnih koji svojim delovanjem u civilnom sektoru takođe nemaju neku prolaznu ocenu. „Stoga nema ni snažnijeg pritiska na civilno društvo da osigura učešće mladih u radnim telima i savetima, čak i kada za to mehanizmi postoje“ – zaključio je Stojilović.

Ovim panelom se seminar završio, a diskusija će se nastaviti do kraja meseca na seminarima u Nišu i Beogradu.