Narodni poslanik i predsednik GO Beograd Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović potpisao je Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV, čime je ova stranka zvanično podržala našu kampanju.  „Srpska radikalna stranka je potpisala Deklaraciju sa željom da se institucionalno pomogne zdravstveno ugroženim kategorijama stanovništva. Srpski radikali smatraju da je prevencija pravi način da se poboljša zdravstveno stanje svih građana, kao i posebno osetljivih grupa. U svom daljem delovanju, SRS će temu zdravstvene zaštite i konkretnih predloga u toj oblasti pozicionirati visoko na listi prioritetnih politika.“ rekao je Damjanović.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV, kojom će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz republičkog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.