Grupa za analizu i kreiranje javnih politika u ponedeljak, 26. februara 2018. godine organizuje predavanje i radionicu u okviru projekta “Politikološka laboratorija” u cilju podsticanja većeg učešća mladih u kreiranju javnih politika na lokalnom nivou. 20 učesnika i učesnica imaće priliku da u interaktivnoj radionici na konkretnim primerima nauči više o tome šta su javne politike i kako napisati svoj policy predlog za neki lokalni problem.

Radionica će se održati u prostorijama Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, na adresi Balkanska 34, Beograd. Za učešće na radionici potrebno je da popunite sledeći prijavni obrazac: https://goo.gl/forms/ZYXJMxWKq4tMWQB42 ili da pošaljete Vaše ime i prezime, zanimanje kao i oblast javnih politika na lokalnom nivou za koju ste zainteresovani na e- mail: office@gajp.org.rs

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na: office@gajp.org.rs 

Radionica se organizuje u sklopu projekta „Politikološka laboratorija: dijalog mladih Beograđana i Beograđanki o strateškom planiranju, normativima i javnim politikama“ koji je podržala Gradska opština Savski venac.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna, profesionalna organizacija civilnog društva koja kroz edukaciju i širenje znanja iz oblasti javnih politika, istraživački rad, praćenja rada institucija i saradnju sa njima, javno delovanje i javno zagovaranje, teži profesionalizaciji i demokratizaciji procesa formiranja javnih politika i razvoju demokratske političke kulture.

Agenda

12: 00 – 12: 10 Predstavljanje projekta – Tamara Vukov, GAJP

12: 10 – 14: 10  „Uvod u javne politike, ciklus javne politike i pisanje predloga javne politike“ – Boban Stojanović, GAJP

14: 10 – 14: 30 Pauza

14: 30 – 16: 00 Rad u grupama

16 : 00 – 16: 30 Predstavljanje predloga javnih politika