Potrebna nam je vaša podrška!

Kako smo najavili ranije, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku PERFORM sprovešće kampanju javnog zagovaranja za unapređenje kvaliteta doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Republici Srbiji, koja je rezultat prethodnog istraživanja. U toj kampanji, nephodna nam je podrška svih aktera koji su uključeni u proces visokog obrazovanja u ovim oblastima, bilo da je reč o studentima koji su trenutno na studijama, svršenih doktora nauka koji žele da daju svoj doprinos unapređenju sistema, istraživača, saradnika u nastavi i asistenata, kao i samih profesora.

Konkretni ciljevi predstojeće kampanje su:

  1. Unapređenje upisne politike za doktorske studije na društveno – humanističkim studijama
  2. Unapređenje programa studija, odnosno veći akcenat na metodološko – istraživačke predmete
  3. Unapređenje mentorstva, odnosno transparentan i sistematski uređen odnos između mentora i doktoranda tokom doktorskih studija
  4. Uspostavljanje fonda za istraživačke projekte (terenska istraživanja, konferencije, posete, boravci)

Ako smatrate da postoji potreba za unapređenjem kvaliteta studija i želite da pružite svoj doprinos, bilo putem potpisa ili konkretnog predloga, molimo vas da popunite sledeću formu: Podrška kampanji za unapređenje studija u društveno – humanističkim naukama u Republici Srbiji

Istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Republici Srbiji, zajedno sa kompletnim preporukama možete pronaći ovde: Kvalitet doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji.